'Sociale adviesraad, maak een keuze!'

22-03-2016

Volgens Inge van Dommelen (bureaucoördinator Koepel Adviesraden Sociaal Domein) zijn er twee belangrijke redenen die adviesraden nopen tot een heldere positiebepaling: ‘Ten eerste werken gemeenten steeds meer samen in regionale verbanden. En ten tweede zijn sociale wijkteams in korte tijd de gewoonste zaak van de wereld geworden in vrijwel elke Nederlandse gemeente. Die twee ontwikkelingen vragen van jou als Wmo-raad of adviesraad dat je keuzes maakt. In sommige gemeenten wordt gekozen voor één raad. In andere gemeenten betrekken Wmo-raden nieuwe groepen burgers bij hun activiteiten. Zo ontstaat er langzamerhand een lappendeken van varianten. In hoeverre er daarbij samenwerking ontstaat tussen maatschappelijke organisaties, de gemeente en de Wmo-raad, wordt vooral bepaald door de vraag of er in de betreffende gemeente van oudsher een traditie is van samenwerking. Als er al samenwerking is én er is ook nog een visie, dan wordt vernieuwen relatief gemakkelijk.’ Op de vraag ‘Mag de gemeente beschouwd worden als de opdrachtgever van de Wmo-raad?’ schudt Inge van Dommelen direct haar hoofd. ‘Nee, je moet als Wmo-raad altijd vrij zijn van anderen. Als je te dicht tegen de gemeente aanschurkt, is dat voor de burger verwarrend. Maak dus een keuze.’

Terug naar het blog

Reacties

Beste Inge van Dommelen,

Onze gemeente SWF heeft in 2012 de verordening: Wmo-platform gemeente Súdwest Fryslân opgesteld. De huidige samenstelling: 4 gebiedsteams- 4 adviesraden - een Platform wordt per 1 juli 2018 opgedoekt. Het nieuwe DA bestuur Platform- gaat zich dan WMO adviesraad SWF noemen.Het is momenteel lid van de koepel. In principe zou de gemeente SWF -lid moeten zijn.En de 4 raden van daaruit automatisch ook. Momenteel/voortaan kunnen wij alleen naar jullie bijeenkomsten als er toestemming is van het AD Platform. De 4 onafhankelijke lokale raden - waaronder Bolsward e.o. worden per 01-07-2018 opgeheven. Wij mogen nog wel deelnemen aan werkgroepen - als daaraan (DA Platform) behoefte is. Onze afhankelijke en onze positie en zelfstandigheid verdwijnt (is al bijna verdwenen).

Gisteravond 14-05-29018 vergaderde de Wmo raad Bolsward e.o. en is besloten deze treurige situatie bekend te maken.
Wij hopen dat onze onafhankelijke zelfstandigheid gewaarborgd blijft en gaan ook in bespreking met de gemeente.

Met vriendelijke groet,

Froukje Knol Postma
Wmo adviesraad Bolsward e.o.
secretaris.


Geschreven op 15-05-2018 door Froukje Knol Postma

Reageren

ADVERTORIAL

Y-Publicaties

LOGOLINKS