CDA Bergen op Zoom wil opheldering

02-02-2018

Namens haar partij heeft fractievoorzitter Annette Stinenbosch van het CDA in Bergen op Zoom (foto) vragen gesteld over het feit dat onlangs duidelijk werd dat een aantal Wmo-aanvragen niet juist is ingevuld. Mede omdat een jurist zich in de kwestie vastbeet kwamen situaties naar boven waarbij het is misgegaan.

Wethouder en portefeuillehouder Yvonne Kammeijer liet weten geschrokken te zijn van de recente voorbeelden. Bert van 't Laar (voormalig bestuursrechter bij de rechtbank in Rotterdam) helpt leden van KBO-Brabant als zij vinden dat ze niet de Wmo-ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Hij schreef er maandag een brief over aan het stadsbestuur, en vertelt daarin over vier situaties van mensen voor wie de situatie ronduit zorgelijk is geworden. Hun ingediende klachten zouden bovendien niet serieus genomen worden, aldus het omvangrijke pleidooi. Van 't Laar schrijft onder meer: ‘Het is niet aanvaardbaar en in strijd met de Wmo dat cliënten geen gelegenheid wordt geboden om hun recht te halen, simpelweg omdat de gemeente op haar handen blijft zitten.’ 

Schandalig
Gemeenteraadslid Piet van den Kieboom (van de lokale partije BSD) schreef het college vervolgens een brief met de nodige kritiek op het Bergse Wmo-beleid. Van den Kieboom sluit zich aan bij een schrijven van voormalig bestuursrechter Bert van 't Laar. Van den Kieboom zegt 'verbijsterd' te zijn door de voorbeelden die in de brief worden genoemd, al is het voor zijn fractie niet nieuw dat er het nodige aan de hand is. ‘Het is schandalig dat u het zover laat komen dat, naast de kritiek vanuit de raad, nu ook een voormalig bestuursrechter u hierop indringend moet wijzen", schrijft Van den Kieboom aan het college. De BSD wil weten of er nu alsnog eens naar het gehanteerde beleid gekeken gaat worden en zo niet, hoe B en W de recente kritiek denken te kunnen weerleggen.

Niet goed gegaan
Er is inderdaad het nodige niet goed gegaan, ook in de afhandeling van de klachtenprocedure, geeft Kammeijer toe. Het CDA is net zo geschrokken, stelt Stinenbosch namens haar fractie. Met name omdat een aantal ouderen niet de hulp krijgt die nodig is, meldt ze, terwijl de gemeente hiervoor wel verantwoordelijk is. Haar partij wil een duidelijk beeld krijgen van de situatie. Stinenbosch vraagt B en W om cijfers. Zoals het aantal bezwaren en in hoeveel gevallen het college het advies naast zich neerlegde van ambtenaren of de hoorcommissie. De CDA-fractie vraagt zich af in hoeverre de wethouder in beeld heeft hoeveel mensen te weinig hulp krijgen en of de uitvoering van wel toegekende ondersteuning ook onafhankelijk wordt gecontroleerd.

Terug naar het nieuws overzicht

Reacties

Reageren

ADVERTORIAL

Y-Publicaties

LOGOLINKS