Coalitie overhandigt pleidooi aan minister

23-11-2017

De 'Coalitie voor een ouderenvriendelijke samenleving' vraagt de landelijke en lokale overheid in een pleidooi om concreet in te zetten op aandacht, tijd en passende zorg; informele zorg; samenhang en afstemming; en woonaanbod. 'Deze coalitie zet een beweging in. En we hopen dat Den Haag meebeweegt.’

Initiatieven en projecten voor ouderen zijn versnipperd en te veel gericht op specifieke aandoeningen. Ruim twintig partijen in de zorg maken zich daarom hard voor meer samenhang en welbevinden, zelfredzaamheid en wensen van ouderen.

Samenhangende visie
Dianda Veldman (directeur Patiëntenfederatie Nederland) en Manon Vanderkaa (directeur KBO-PCOB) hebben het pleidooi namens de coalitie overhandigd aan minister Hugo de Jonge (VWS, zie foto). In het pleidooi staat een samenhangende visie over een ouderenvriendelijke samenleving, stelt Veldman (links op de foto). ‘Dat is een signaal waaraan de politiek niet voorbij kan gaan. Hier zeggen ouderen en allen die erbij zijn betrokken waar volgens hen de prioriteiten moeten liggen.’

Beweging
Manon Vanderkaa (rechts op de foto): ‘Ouderen mogen van deze samenleving en dus ook de overheid verwachten dat zij gehoord worden; dat hun wensen en zelfredzaamheid gezien worden. En als het echt niet meer kan, dat dan ook het vangnet goed en warm is. Deze coalitie zet een beweging in. En we hopen dat Den Haag meebeweegt.’ 

Actie overheden nodig
De coalitie voor een ouderenvriendelijke samenleving versterkt naar eigen zeggen zelf de beweging naar een ouderenvriendelijke samenleving door bestaande kennis, projecten en programma’s te verbinden. Maar om de samenleving echt ouderenvriendelijk te maken, is volgens hen ook actie van overheden nodig. Qua aandacht, tijd en passende zorg vraagt de coalitie de landelijke overheid onder meer om te zorgen dat er tijd is voor de dialoog tussen hulpverleners en ouderen.

Meer keuzemogelijkheden
Ook moet de overheid meer keuzemogelijkheden bieden op basis van de vraag van ouderen en geschikte persoonsvolgende bekostiging. De lokale overheid moet stimuleren dat gemeenten en zorgkantoren integraal ouderenbeleid maken, waarbij ze ouderen centraal stellen én betrekken.

21 organisaties
Dit zijn de 21 organisaties die samen de coalitie voor een ouderenvriendelijke samenleving vormen: ActiZ, Alzheimer Nederland, BTN, Fysiotherapeuten NVFG net, Ineen, KBO PCOB, KNMP, Laego, LHV, Mezzo, Nationaal Ouderenfonds, Nederlandse Patiënten Vereniging, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Osteoporose Vereniging, Parkinson Vereniging, Patiëntenfederatie Nederland, Reumazorg Nederland, Sociaal Cultureel Planbureau, V&VN, Verenso en Zorgbelang Nederland.

Terug naar het nieuws overzicht

Reacties

Reageren

ADVERTORIAL

Y-Publicaties

LOGOLINKS