Diemense ouderenpartij hekelt eigen bijdrage

01-04-2015

De PvdO-fractie in Diemen heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld over de 'dramatische' gevolgen van de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen. Dat gebeurt naar aanleiding van berichtgeving in Het Parool.

Het Parool berichtte in maart over een verlamd man die 630 euro per maand moet betalen voor de verzorging door zijn eigen echtgenote. Bij de berekening van de eigen bijdrage wordt ook spaargeld meegenomen. Indien deze man opgenomen zou moeten worden in een instelling, zou dat veel duurder zijn.

Extreem hoge bijdragen
Peter Prins, lid van de raadsfractie van de Partij van de Ouderen (PvdO), meldt dat ook zijn partij berichten bereiken dat de berekening van de eigen bijdrage leidt tot extreem hoge bijdragen. 'Voor een scootmobiel van 5000 uuro zou zelfs 428 euro per maand worden gevraagd. De 87-jarige cliënt overweegt die nu in te leveren.'

Niet verplicht
De zorg zou beter en betaalbaarder worden, beloofde staatssecretaris Van Rijn, schrijft Prins aan het college. 'Ook in Diemen werd ingezet op verbetering. Maar in de Diemense Wmo-verordening is in artikel 12 de eigen bijdrageregeling mogelijk gemaakt. Volgens de Wet is het heffen van een eigen bijdrage echter niet verplicht.'

Dramatische gevolgen
'Uw college verwees in antwoord op vragen van de PvdA-fractie in november 2014 naar de criteria van het CAK bij de berekening van de eigen bijdrage,' schrijft Prins. 'Daarin wordt een deel van het vermogen meegenomen. De afroming van het opgebouwde spaargeld heeft ook gevolgen voor de huur- en zorgtoeslag. De Wtcg-korting is al afgeschaft. Daarnaast wordt in het belastingplan 2015 per 1 januari 2016 de ouderenkorting verlaagd en de ouderentoeslag afgeschaft. Al met al leidt de stapeling van alle maatregelen tot dramatische gevolgen voor kwetsbare ouderen en gehandicapten.'

Vragen
Prins stelt de volgende vragen aan het college:

  1. Hoeveel mensen in Diemen ontvangen een Wmo-voorziening of PGB waarop een eigen bijdrage wordt berekend?
  2. Wat is de hoogte van de hoogste eigen bijdrage in Diemen?
  3. Hoeveel klachten zijn u bekend over de toepassing van de eigen bijdrage-maatregel?
  4. Wat is uw eigen opvatting over de toepassing van de eigen bijdrage na 2,5 maanden?
  5. Wat zijn de financiële gevolgen voor de gemeente indien de gemeenteraad Artikel 12 van de Wmo-verordening zou schrappen?
  6. Heeft de toepassing van de eigen bijdrage vanaf januari 2015 geleid tot betere en betaalbaarder zorg in Diemen?
  7. Bent u bereid de dramatische gevolgen van stapeling van financiële lasten voor ouderen en gehandicapten aan de orde te stellen bij de wetgever en de staatsecretaris?

Terug naar het nieuws overzicht

Reacties

Reageren

ADVERTORIAL

Y-Publicaties

LOGOLINKS