Ede start samenwerkingspilot

14-09-2017

De gemeente Ede start eind dit jaar met een proef waarbij instanties binnen de Wmo, de Participatiewet en de jeugdzorg beter gaan samenwerken. Ede wil cliënten bij één loket sneller en effectiever kunnen helpen én op maat. 

Tijdens de pilot gaan zorgaanbieders, instanties en ondernemers op het gebied van welzijn, sport, cultuur en huisvesting minder werken met beschikkingen en declaraties van uren. Zo moet het makkelijker worden om de behoeften van cliënten centraal te stellen en sneller zorg en ondersteuning op maat te regelen. De pilot duurt twee jaar en vindt plaats in Ede-West, waar veertienduizend mensen wonen. Als de proef aantoonbaar succesvol is, wordt het beleid in de hele gemeente Ede doorgevoerd. 

Niet wachten
'We moeten af van een verkokerd hulpverleningsproces met regelgevingen en financiële stromen,' zegt Ted Benschop namens de gemeente Ede. 'Daardoor moesten hulpverleners allerlei toeren uithalen. Nu willen we ruimte creëren, zodat professionals samenkomen tot één plan van zorg. Als het nodig is, mag je meteen een nieuw traject van hulp inzetten, ook al kan dat een financieel risico inhouden. Niet wachten, maar doen wat nodig is.' 

Eenzaamheid
Voorheen sloten hulpvraag en financiering niet altijd goed op elkaar aan. Zo kon het gebeuren dat een cliënt huishoudelijke hulp kreeg, terwijl hij of zij vooral eenzaam was en mogelijk meer gebaat zou zijn bij iemand die hem of haar meeneemt naar de gezamenlijke maaltijden in het buurtcentrum. In de praktijk is het tijdens de proef vooral belangrijk dat de betrokken partijen nóg beter leren organiseren, communiceren en samenwerken.

Terug naar het nieuws overzicht

Reacties

Reageren

ADVERTORIAL

Y-Publicaties

LOGOLINKS