Hoogleraar en wethouders kraken Wmo-tarief

08-12-2017

Een vast abonnementstarief voor de Wmo is niet zo sympathiek als het lijkt. Dat betoogde hoogleraar bestuur en economie Raymond Gradus dinsdag in Trouw, samen met tien wethouders uit de Achterhoek (foto). 'Dit tarief haalt de hele gedachte achter de participatiesamenleving onderuit.'

Het nieuwe kabinet wil de eigenbijdrageregeling in de Wmo aanzienlijk beperken. Is de maximale eigen bijdrage Wmo nu nog afhankelijk van huishoudsamenstelling, inkomen en vermogen, vanaf 2019 geldt een vast abonnementstarief van 17,50 euro per 4 weken voor iedereen. 'Het lijkt een sympathieke gedachte, maar dat is het niet,' stelt Raymond Gradus.

Gedachte onderuit
'Het vaste abonnementstarief haalt de hele gedachte achter de participatiesamenleving onderuit en gemeenten die ingezet hebben op thuiswonen worden extra getroffen. De prikkel voor veel mensen die nu naar volle tevredenheid bijvoorbeeld zelf de huishoudelijke hulp organiseren, valt immers weg. Inwoners die honderd euro per maand betalen voor drie uur huishoudelijke hulp om de week, zouden straks een dief van hun portemonnee zijn als ze niet bij de gemeente aankloppen. Voor hen wordt het dus veel goedkoper gebruik te maken van een Wmo-voorziening, terwijl ze het nu prima kunnen betalen.'

Eigen kracht
Ook het gebruik van andere voorzieningen wordt veel ondoelmatiger, zegt Gradus. 'Maar belangrijker nog, het haalt de motivatie onderuit om inwoners gebruik te laten maken van de eigen kracht. Gevolg is dat er op termijn weer bezuinigd moet worden omdat weer veel meer mensen gebruik maken van regelingen, terwijl ze het zelf prima kunnen regelen. Dit zal ten koste gaan van de mensen die het niet zelf kunnen regelen.

Beleidsruimte beknot
'Kort na een decentralisatie wordt nu de beleidsruimte van gemeenten aanzienlijk beknot. Dit terwijl de gemeentelijke praktijk goed en doelmatig functioneert, zo blijkt uit de vele studies over de Wmo, en ook het systeem van eigen bijdragen positief werkt, zo stelde staatssecretaris Van Rijn begin oktober nog vast in een brief aan de Tweede Kamer. Het is onze indruk dat deze praktijk onvoldoende heeft doorgeklonken toen men dit plan besprak aan de formatietafel. Zorgvuldig en betrouwbaar besturen vergt dat Haagse politici de lokale praktijk serieus nemen en niet het nemen van populaire maatregelen die op termijn niet houdbaar zijn.'

Tien wethouders
De oproep van Gradus wordt mede ondertekend door tien wethouders uit de Achterhoek.

de heer H.J. Rijks, (GemeenteBelangen), gemeente Aalten

mevrouw M.H.H. van Haaren-Koopman, (CDA), gemeente Berkelland

de heer A.R. Peppelman, (PvdA), gemeente Bronckhorst

mevrouw M. Sluiter MA, (VVD), gemeente Doetinchem

de heer F.H.T. Langeveld, (Groen Links), gemeente Doetinchem

mevrouw I.T.J.M. Wolsing, (PvdA), gemeente Montferland

de heer J.B.M. Hoenderboom, (CDA), gemeente Oost Gelre

de heer L.G. Kuster, (Lokaal Belang), gemeente Oude IJsselstreek

de heer P. van de Wardt (CDA), gemeente Oude IJsselstreek

mevrouw drs. I.G. Saris. (CDA), gemeente Winterswijk 

Terug naar het nieuws overzicht

Reacties

Reageren

ADVERTORIAL

Y-Publicaties

LOGOLINKS