Nijkerk in beroep tegen uitspraak HH

17-05-2018

De gemeente Nijkerk (foto) gaat in beroep tegen de rechterlijke uitspraak die het Wmo-beleid van veel gemeenten op losse schroeven zet. Het gaat om het bepalen van aantal uren huishoudelijke hulp (HH) waar mensen recht op hebben.

‘Wij vragen om een uitspraak op dit punt van de Centrale Raad van Beroep, de CRvB. Wij willen weten of de basis voor de door ons gehanteerde indicatie klopt,’ stelt de Nijkerkse wethouder Marly Klein in een persbericht van de gemeente. De verdeeldheid onder rechtbanken zou de aanleiding zijn om het geschil aan de hoogste rechter voor te leggen.

Rapport niet deugdelijk
Een recente uitspraak van de rechtbank Gelderland trekt het beleid in twijfel waarop veel gemeenten het aantal uren voor huishoudelijke hulp baseren. Het onderliggende rapport van adviesbureau KPMG werd door de rechter als ‘niet deugdelijk’ bestempeld.

Eerste overwinning
De Wmo verplicht gemeenten tot het leveren van ‘maatwerk’. Op dat punt schieten het onderzoek en de daarop gebaseerde beleidsregels tekort, stelde de rechter klip en klaar. Dit is echter pas de eerste overwinning die Wmo-cliënten boeken in deze juridische strijd over de uren hulp in de huishouding. Andere rechtbanken keurden de werkwijze wél goed, waardoor voor Nijkerk een gang naar de Centrale Raad van Beroep voor de hand ligt.

Ondersteuning waar nodig
Nijkerk benadrukt dat het zijn intentie is om inwoners ‘ondersteuning te geven waar nodig. Hierbij wordt wel per geval gekeken wat inwoners nog zelf kunnen doen of waar mensen in hun omgeving kunnen ondersteunen.’

Terug naar het nieuws overzicht

Reacties

Reageren

ADVERTORIAL

Y-Publicaties

LOGOLINKS