Van Engelshoven bezocht Vlaardingen

05-09-2017

Het werkbezoek van Tweede Kamerlid Ingrid van Engelshoven (D66) op 31 augustus aan Minters ('dienstverleners in welzijn') was goed gevuld, volgens de website www.maassluis24.nl.

Deelname aan een casusoverleg met een wijkteam, in gesprek met sociaal raadslieden en mantelzorgconsulenten; en in de Minters bus op pad met buurt- en jongerenwerkers. Gesprekken met gemeenteambtenaren, een schooldirecteur en een gezinsspecialist. En een afsluitend gesprek met het management van Minters en een delegatie van Sociaal Werk Nederland en Movisie. 

Goed beeld
Van Engelshoven kreeg in Vlaardingen onder meer een goed beeld van hoe de gemeente en Minters de wijkteams hebben ingericht en afspraken hebben gemaakt over wie waarvoor verantwoordelijk is. Daarnaast ging zij in gesprek met professionals van andere afdelingen van Minters. Franc. Bongaerts, bestuurder van Minters, benadrukte dat de relatie met de gemeente een strategisch partnerschap is waarin de gemeente bepaalt wat er moet gebeuren en Minters hoe zij dit uitvoert.

Sociaal vangnet
Centraal in het ‘hoe’ staat onder meer het bevorderen van het vakmanschap van de medewerkers van Minters en het open en transparant omgaan met iedereen die een rol heeft te vervullen in het sociaal domein. Door met heel veel partijen samen te werken, werkt Minters aan een sociaal vangnet voor burgers die met ondersteuning zelf hun weg in de samenleving kunnen vinden. Dat geldt niet alleen voor de wijkteams, maar ook voor de andere diensten van Minters.

Sociaal Werk Nederland
Sociaal Werk Nederland, de brancheorganisatie in het sociaal domein, organiseert voor Kamerleden werkbezoeken en zomerstages aan organisaties zoals Minters. Ingrid van Engelshoven heeft het sociaal domein in haar portefeuille. Zij bleek dan ook goed op de hoogte van de decentralisatie van welzijnstaken. 'De medewerkers van Minters geven duidelijk invulling aan het begrip zelfredzaamheid en de participatiegedachte,' aldus Van Engelshoven.

Terug naar het nieuws overzicht

Reacties

Reageren

ADVERTORIAL

Y-Publicaties

LOGOLINKS