Wetsvoorstel: minder papier, meer zorg

18-01-2018

Minister Hugo de Jonge (VWS) wil dat gemeenten en instellingen gebruik maken van dezelfde standaarden voor het verwerken van facturen en het afsluiten van contracten. Aanbieders van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning gaan daardoor minder administratieve druk ervaren. Dit staat in een wetsvoorstel dat hij aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het verminderen van de administratiedruk in de zorg is een belangrijk speerpunt van het kabinet. Minister De Jonge: ‘Het zijn mensen die in de zorg het verschil maken. Zorg is mensenwerk. En dus hebben we het ons aan te trekken als de mensen in de zorg tegen een steeds grotere papierberg aanlopen’.

Meer ruimte en tijd
Zorgaanbieders die met verschillende gemeenten te maken hebben ervaren de laatste jaren een toenemende administratiedruk. Sommige aanbieders hebben extra mensen moeten aannemen om deze administratie af te handelen. Samen met gemeenten en zorgaanbieders heeft de minister afspraken gemaakt over gegevensuitwisseling en het standaardiseren van berichtenverkeer. Zorgaanbieders krijgen hierdoor meer financiële ruimte en meer tijd voor zorg.

Regionale samenwerking
Hetzelfde wetsvoorstel regelt dat de minister van VWS regionale samenwerking tussen gemeenten af kan dwingen als gemeenten onderling niet tot goede samenwerkingsafspraken komen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als gemeenten geen goede afspraken maken over het inkopen van specialistische jeugdhulp.

Terug naar het nieuws overzicht

Reacties

Ik heb op voorhand mijn twijfels over dit voorstel. De gemeenten zijn in eerste instantie vrijgelaten om bij de kanteling de administratie / producten-codering naar eigen inzicht op te zetten. Als daar nu al weer verandering in moet komen zullen ze niet meteen staan juichen. Waarom is dit niet afgedwongen in 2015 t.t.v. de kanteling?
Omdat er niet wordt bagedacht!!!!!

Piet Verweel
Voorzitter WMO Raad Alkmaar
Geschreven op 22-01-2018 door p.verweel
Ik mag hopen dat het niet beperkt blijft tot het verwerken van facturen en het afsluiten van contracten. Standaardisering van kwaliteitseisen, informatie die gemeentes vragen met betrekking tot verantwoording op verschillende gebieden zou de werkdruk ook aanzienlijk ten goede komen.
Geschreven op 22-01-2018 door Eric Oudshoorn

Reageren

ADVERTORIAL

Y-Publicaties

LOGOLINKS