Wmo 2015 ging in Baarn niet vlekkeloos

05-09-2017

De invoering van de nieuwe jeugdwet en de nieuwe wmo, begin 2015, is in Baarn niet vlekkeloos verlopen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Rekenkamercommissie.

Per 1 januari 2015 namen de gemeenten in Nederland veel taken in de zorg van het Rijk en de provincie over. ’Decentralisaties in het sociale domein’ in het jargon, wat er in de praktijk op neer kwam dat de gemeente er veel werk bijkreeg, gekoppeld aan bezuinigingen.

Weinig greep
De klus om dat goed te laten verlopen is in Baarn niet helemaal goed gegaan, concludeert de Rekenkamercommissie. Zo heeft de gemeenteraad onvoldoende concreet gemaakt wat de raad wilde bereiken, en hebben raadsleden vanaf het begin weinig greep gehad op dit gecompliceerde dossier. Het zicht op het totaal ontbrak, waardoor de gemeenteraad zijn controlerende taak niet kon uitvoeren.

Niet voor het eerst
Het is niet voor het eerst dat een Rekenkamer kritisch is over de aanpak in de plaatselijke gemeente. De Rekenkamer in Tilburg liet in juni weten niet te kunnen beoordelen of de Wmo in deze gemeente goed wordt uitgevoerd, omdat de resultaten niet (goed) worden bijgehouden. Daardoor kan de gemeenteraad onmogelijk het beleid aanpassen als dat nodig zou zijn.

Nijmegen
In april zei de Gemeentelijke Rekenkamer in Nijmegen dat de gemeenteraard niet of nauwelijks beschikt over informatie om te kunnen (bij)sturen op de realisatie van de doelen voor de Wmo 2015 en de jeugdhulp. De raad vraagt er zelf ook niet om.

Den Haag
In februari onderzocht de Rekenkamer in Den Haag of de toegang tot de maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Den Haag voldoet aan de wettelijke eisen en uitgangspunten van de wet. Dat bleek niet zo te zijn: veel burgers ervaren drempels in de toegang tot maatschappelijke ondersteuning.

Terug naar het nieuws overzicht

Reacties

Reageren

ADVERTORIAL

Y-Publicaties

LOGOLINKS