Zoetermeer: 'Tweede Mening' over afwijzing Wmo

30-11-2017

Begin 2018 kunnen inwoners van Zoetermeer (foto) een Tweede Mening vragen als zij het niet eens zijn met een besluit van de gemeente bij het toepassen van de Wmo en de Participatiewet. Een burgerpanel geeft dan advies over het genomen besluit aan de gemeente.

De Tweede Mening is een kleinschalig experiment in het kader van het bestuurlijke vernieuwingsprogramma 'Democratic Challenge' van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Een burgerpanel geeft dan advies over het genomen besluit aan de gemeente. Het traject start met het werven van panelleden.

Vergroot draagvlak
'Wij willen van burgers leren hoe we beoordelingen van de gemeente kunnen verbeteren, legt Isabelle Vugs, wethouder Zorg, uit. 'Het betrekken van klanten en inwoners bij de vormgeving van beleid en uitvoering leidt tot verbeteringen in de dienstverlening en vergroot het draagvlak voor onze besluiten.'

Burgerpanel
Bij De Tweede Mening geeft de gemeente aan een inwoner de mogelijkheid (als hij of zij het oneens is met een afwijzing van een aangevraagde voorziening) om de situatie voor te leggen aan een burgerpanel. Aan de hand van het oordeel van het panel kan de gemeente overwegen om dit oordeel over te nemen of ervan af te wijken. Deze keuze onderbouwt de gemeente in een nieuw besluit. De aanpak is vergelijkbaar met mediation, een eventuele bezwaarprocedure wordt 'on hold' gezet. De betrokken partijen tekenen hiervoor.

FBTO en eBay
FBTO en eBay gebruiken deze methodiek al met succes. Bij deze bedrijven is het toegepast bij geschillen tussen kopers en verkopers. Het effect is dat het vertrouwen wint, in plaats van één van de partijen. In het openbaar bestuur is de methodiek nog niet eerder toegepast.

Terug naar het nieuws overzicht

Reacties

Reageren

ADVERTORIAL

Y-Publicaties

LOGOLINKS